HOIO Inhaltsverzeichnis

Indien
011 Punjab
012 Haryana
013 Jammu and Kashmir
014 Himachal Pradesh
015 Uttarakhand
016 Delhi
021 Uttar Pradesh
022 Madhya Pradesh
023 Chhattisgarh
024 Bihar
025 Jharkhand
031 Westbengalen
032 Odisha
041 Assam
042 Meghalaya
044 Nagaland
045 Manipur
046 Mizoram
047 Tripura
048 Sikkim
051 Rajasthan
052 Gujarat
053 Maharashtra
054 Goa
061 Telangana
062 Andhra Pradesh
063 Karnataka
064 Tamil Nadu
065 Kerala